online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Objednávka rešerše

Čo je to rešerš?

Slovo rešerš pochádza z francúzštiny a znamená výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z literatúry, časopisov, dennej tlače, prípadne z elektronických databázVýsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise) a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstraktPri vypĺňaní objednávky je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že máte záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v požadovanom jazyku.

Upozornenie:

Rešerš je iba sekundárna informácia o literatúre – dá Vám informáciu o tom, aká literatúra na danú tému existuje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici!

Objednávka rešerše
Objednávateľ:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Názov rešerše:
Kľúčové slová:
Maximálny počet požadovaných prameňov (záznamov)*:
Druh rešerše
Jednorazová:
Priebežná:
Orientačná:
Výberová:
Úplná:
Doplnková (uviesť číslo základnej rešerše):
Spôsob spracovania
Strojová:
Anotovaná:
Neanotovaná:
Druhové vymedzenie dokumentov
Knihy:
Články z časopisov:
State zo zborníkov:
Legislatívne dokumenty:
Iné:
Jazykové vymedzenie dokumentov
Slovenčina:
Čeština:
Angličtina:
Nemčina:
Časové vymedzenie dokumentov
Od roku:
Do roku:
Účel použitia rešerše
Výskum:
Štúdium:
Pedagogický proces:
Iný:

* pozri Cenník služieb

Strojové rešerše vyhotovujeme do 14 kalendárnych dní.


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.