online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové tituly v knižnici
 

Formulár - Košice

POZOR - ZMENA!

   

Vážení účastníci,


na základe vyžiadaného stanoviska od spoluorganizátora celoslovenského seminára zameraného na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc, ktorý sa mal konať 12. marca 2020 v Knižnici pre mládež mesta Košice, si Vás zdvorilo dovoľujem informovať, že došlo k zrušeniu jeho organizácie.

Ďalej si Vám dovoľujem úctivo oznámiť, že o náhradnom termíne konania uvedeného odborného podujatia Vás budem včas informovať.

Vopred Vám ďakujem za pochopenie.

S úctou a prianím všetkého dobrého

Rozália Cenigová

 

Informácie:

rozalia.cenigova@spgk.sk

Tel.: 02 / 68 208 610

______________________________________________________________

Záväzne sa prihlasujem na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií  školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice v Knižnici pre mládež mesta Košice v Košiciach, na Kukučínovej ulici 2.

Záväzná prihláška na celoslovenský seminár zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc (Košice)
Priezvisko, meno účastníka (Príklad: Kubalová, Viera):
Pracovné zaradenie (Príklad: školský knihovník; riaditeľ):
Názov školy (Príklad: Základná škola s materskou školou; Stredná odborná škola dopravná):
Ulica (Príklad: Vodová 3):
Mesto / Obec (Príklad: Poprad):
PSČ (Príklad: 058 42):
E - mail:
Telefón (Príklad: 02/68 20 86 10):

________________________________________________

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

PREHLÁSENIE
Vyplnenie Vašich údajov a odoslanie elektronickej prihlášky na celoslovenský odborný seminár považujeme ako súhlas so spracovaním osobných  údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše uvedené osobne údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Slovenskou pedagogickou knižnicou. Po ukončení predmetného seminára budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Slovenskej pedagogickej knižnice po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.