online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Október 2013

Číslo objednávky

79 / 2013

Dátum

1. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

104,38 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová   

Číslo objednávky

80 / 2013

Dátum

3. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

123,29 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová   

Číslo objednávky

81 / 2013

Dátum

4. 10. 2013

Popis

Odstránenie havárie potrubia

Cena

2 700 €

Dodávateľ

Kratochvíla

Sídlo dodávateľa

Kočánkova 1, 851 02 BA

IČO

31338577

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

82 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

5,00 €

Dodávateľ

Vyd. Obzor

Sídlo dodávateľa

Špitálska 35, 811 08 BA

IČO

35708956

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

83 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

69,50 €

Dodávateľ

ARES

Sídlo dodávateľa

Banselova 4, 821 04 BA

IČO

31363822

Vybavoval

Kostrová 

Číslo objednávky

84 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

100,00 €

Dodávateľ

Slov. asociácia knižníc

Sídlo dodávateľa

Michalská 1, 814 17 BA

IČO

30845181

Vybavoval

Kostrová 

Číslo objednávky

85 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

13,94 €

Dodávateľ

L. K. Permanent

Sídlo dodávateľa

Hattalova 12, 831 03 BA

IČO

31352782

Vybavoval

Kostrová 

Číslo objednávky

86 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

8,50 €

Dodávateľ

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku

Sídlo dodávateľa

Francisciho 3, 811 08 BA

IČO

00896969

Vybavoval

Kostrová 

Číslo objednávky

87 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

 €

Dodávateľ

EPL

Sídlo dodávateľa

Bystrická 3, 841 07 BA

IČO

46724605

Vybavoval

Kostrová  

Číslo objednávky

88 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

10,00 €

Dodávateľ

ZPMP v SR

Sídlo dodávateľa

Heydukova 25, 811 08 BA

IČO

00683191

Vybavoval

Kostrová   

Číslo objednávky

89 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

12,00 €

Dodávateľ

CVTI SR

Sídlo dodávateľa

Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA

IČO

00151882

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

90 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

20,00 €

Dodávateľ

SNK

Sídlo dodávateľa

Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

IČO

36138517

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

91 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

7,20 €

Dodávateľ

Matica slovenská

Sídlo dodávateľa

Nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin

IČO

00179027

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

92 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

8,00 €

Dodávateľ

OZ Múzy v škole

Sídlo dodávateľa

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

IČO

36069655

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

93 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

9,45 €

Dodávateľ

Musica Liturgica

Sídlo dodávateľa

Šafránová 5A, 811 02 BA

IČO

35856084

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

94 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

12,32 €

Dodávateľ

Ped. fakulta TU

Sídlo dodávateľa

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

IČO

31825249

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

95 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

21,20 €

Dodávateľ

VÚDP a P

Sídlo dodávateľa

Cyprichova 42, 831 05 BA

IČO

00681385

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

96 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

22,00 €

Dodávateľ

Redakcia Škola - MEL

Sídlo dodávateľa

Úpkrkova 23, 811 04 BA

IČO

11821973

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

97 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

33,60 €

Dodávateľ

SlovDidac

Sídlo dodávateľa

Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO

31870341

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

98 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

12,00 €

Dodávateľ

SVSTVaŠ

Sídlo dodávateľa

Nábr. arm. gen L. Svobodu 9, 814 69 BA

IČO

31789471

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

99 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

16,80 €

Dodávateľ

AIVD

Sídlo dodávateľa

Vazovova 7/A, 811 07 BA

IČO

17320615

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

100 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisov

Cena

8,00 €

Dodávateľ

Čistý deň

Sídlo dodávateľa

Hody 1228, 924 01 Galanta

IČO

36084158

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

101 / 2013

Dátum

8. 10. 2013

Popis

Murárske práce

Cena

2 352 €

Dodávateľ

Kellwitt

Sídlo dodávateľa

Majakovského 21, 902 01 Pezinok

IČO

43480713

Vybavoval

Grigar

Číslo objednávky

102 / 2013

Dátum

9. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

189,36 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

103 / 2013

Dátum

11. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

182,73 €

Dodávateľ

Ing. Lazík

Sídlo dodávateľa

H. Meličkovej12, 841 05 BA

IČO

43379991

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

104 / 2013

Dátum

11. 10. 2013

Popis

Objednávka časopisu

Cena

8,00 €

Dodávateľ

Čistý deň

Sídlo dodávateľa

Hody 1228,0924 01 Galanta

IČO

36084158

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

105 / 2013

Dátum

15. 10. 2013

Popis

Inštalácia programu

Cena

80,00 €

Dodávateľ

VEMA

Sídlo dodávateľa

Prievozská 14 / A, 821 09 BA

IČO

37355374

Vybavoval

Kleisová

Číslo objednávky

106 / 2013

Dátum

16. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

95,38 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

107 / 2013

Dátum

23. 10. 2013

Popis

Nákup hardveru

Cena

99,58 €

Dodávateľ

PosAm

Sídlo dodávateľa

Odborárska 21, 831 02 BA

IČO

31365078

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

108 / 2013

Dátum

25. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

79,80 €

Dodávateľ

E. Čunderlíková

Sídlo dodávateľa

Ul. 29. augusta 13, 811 09 BA

IČO

17493757

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

109 / 2013

Dátum

25. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

126,53 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

110 / 2013

Dátum

25. 10. 2013

Popis

Kalové čerpadlo + vypúšťací systém WC

Cena

95,90 €

Dodávateľ

Kinekus

Sídlo dodávateľa

Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

IČO

36011037

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

111 / 2013

Dátum

28. 10. 2013

Popis

Vchodové dvere

Cena

500,00 €

Dodávateľ

E. Dolníková

Sídlo dodávateľa

Jánošíkova 10, 940 01 Nové Zámky

IČO

46521925

Vybavoval

Grigar

Číslo objednávky

112 / 2013

Dátum

30. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

322,80 €

Dodávateľ

Ing. Lazík

Sídlo dodávateľa

H. Meličkovej 12, 841 05 BA

IČO

43379991

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

113 / 2013

Dátum

31. 10. 2013

Popis

Nákup kníh

Cena

103,74 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.