online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Výročné školské správy

UPOZORNENIE: Zdigitalizované dokumenty su v .rar súboroch. Pre ich otvorenie potrebujete mať naištalovaný program Winrar alebo iný software na otváranie týchto typov súborov. Sú to z internetu voľne stiahnuteľné programy

Ak chcete listovať v obrázkoch, je potrebné prekopírovať si rozbalené obrázky do nového priečinka, ktorý si vo svojom počítači vytvoríte

 

Juventus regii gymnasii Cremniciensis ... anno 1819-20

Juventus regii m. gymnasii Cremniciensis ... anno 1821

Juventus regii majoris gymnasii Cremniciensis ... anno 1821-22

Juventus regii maioris gymnasii Cremniciensis ... anni scholastici 1835-36

Juventus regii majoris gymnasii Cremniciensis ... anni scholastici 1838-39

Juventus regii majoris gymnasii Cremniciensis ... anni scholastici 1841-42

Juventus regii majoris gymnasii Cremniciensis ... anni scholastici 1844

A Körmöczi királyi gymnnásiumban ... 1845-46 év. Beszterczebányán, Machold Fülöp

Prvá zpráva patronátneho samostatného katolíckeho reálneho gymnasia v Kláštore pod Znyovom v školskom roku 1869-70

Piata zpráva patronátneho samostatného katolíckeho reálneho gymnasia a Alumnea v Kláštore pod Zniovom v školskom roku 1873-74

Zpráva o ev. a. v. gymnasiume v T. Sv. Martina na školský rok 1870-71. Sostavil Joz. Institoris. Turč. Sv. Martin

Zpráva o Slovenskom evanjelickom a. v. gymnasium Veľko-Revúckom na rok školský 1861. Sostavil Rudolf Homola. V Rožnave, Tiskom Michala Kovács 1864

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. gymnasium Veľko-Revúckom na rok školský 1864/65. Sostavil August Horislav Škultety. V Rožnave, Tiskom Michala Kováč 1865

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. gymnasium Veľko-Revúckom na rok školský 1865/66. Sostavil Samuel Ormis. V Rožnave, Tiskom Michala Kováč 1866

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. gymnasium Veľko-Revúckom na rok školský 1866/67. Sostavil Rudolf Homola. V Rožnave, Tiskom Michala Kovács 1867

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. vyššom gymnasiume Veľko-Revúckom a s ním dočasne spojenom semenisku učiteľskom na rok školský 1868/69. Sostavil August Horislav Škultety. V Rožnave, Tiskom Michala Kovács 1869

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. vyššom gymnásiume Veľko-Revúckom a s ním dočasne spojenom Semenisku učiteľskom na rok školský 1870/71. Sostavil August Horislav Škultéty. Turč. Sv. Martin, Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. vyššom gymnásiume Veľko-Revúckom a s ním dočasne spojenom Semenisku učiteľskom na rok školský 1871/72. Sostavil Samuel Ormis. Turč. Sv. Martin, Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok

Zpráva o slovenskom evanjelickom a. v. vyššom gymnásiume Veľko-Revúckom a s ním dočasne spojenom Semenisku učiteľskom na rok školský 1872/73. Sostavil Samuel Ormis. Turč. Sv. Martin, Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok

 

 

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.