online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy Záložka do knihy spája školy - prihláška

Záväzne prihlasujeme školu do 13. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie a čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v česko-slovenskom projekte.
Názov školy (Príklad: Základná škola s materskou školou):
Ulica (Príklad: Vodová 1):
Mesto/Obec (Príklad: Bratislava):
PSČ (Príklad: 851 00):
Meno kontaktnej osoby (z jednej školy posielajte len jednu prihlášku a uveďte len jedno meno zodpovedného zamestnanca) (Príklad: Eva Adamová):
E-mail kontaktnej osoby:
Telefón (Príklad: +00421 2 68 20 86 10, 0903 333 333):
Názov vyššieho územného celku - vyberte z ponuky:
Počet prihlásených žiakov z 1. – 5. ročníka základnej školy (Príklad: 120):
Počet prihlásených žiakov zo 6. – 9. ročníka základnej školy (Príklad: 80):
Počet prihlásených žiakov z osemročného gymnázia (Príklad: 0):
Počet všetkých prihlásených žiakov (Príklad: 200):
Typ školy (uveďte kód školy podľa uvedeného delenia: základná škola – kód 1, špeciálna škola – kód 2, málotriedka - kód 3, osemročné gymnázium – kód 4) (Príklad: 1):
V prípade nepridelenia českej školy z dôvodu prihlásenia malého počtu škôl v Českej republike uveďte, či súhlasíte, alebo nesúhlasíte s pridelením slovenskej partnerskej školy. Za akceptovanie pokynu ďakujeme.*:
Poznámka (najviac 1000 znakov). V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou českou školou, uveďte jej názov a sídlo.*:

 

Registrácia je predĺžená do 15. októbra 2022. Vzájomné partnerské dvojice budú vytvorené medzi dodatočne prihlásenými školami.

* V prípade uvedenia Vášho nesúhlasu, pre Vašu školu môže účasť v projekte zaniknúť.

 

POZNÁMKA

V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou českou školou, uveďte jej názov a sídlo. Prosím, požiadajte Vašu českú partnerskú školu, aby vo svojej elektronickej prihláške, ktorú vyplní na webovom sídle http://kjm.cz, uviedla zase názov a sídlo Vašej školy.

POZOR: Ak obe dohodnuté školy neuvedú požadované údaje, bude to považované za pokyn k vybraniu iných partnerských škôl.

 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

 

 

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.