online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Bibliografie

PERSONÁLNE BIBLIOGRAFIE:

Anton Hykisch 

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia (1919 – 2019) – formát .doc, 176 kB

Ján Amos Komenský (1592 – 1670) – Komeniologická literatúra z fondov Slovenskej pedagogickej knižnice (1659 – 2017) – formát .doc, 1,44 kB

 

TEMATICKÉ BIBLIOGRAFIE:

Syndróm vyhorenia

Hodnotenie žiakov na základnej škole (2010 – 2023) – formát pdf, 226 kB)

Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2002 - 2023 - formát pdf, 631 kB

Talentované deti a mládež (2002 – 2023) – formát .docx, 60 kB

Kyberšikanovanie (2010 – 2022) – formát .docx, 28 kB

Dištančné vzdelávanie (1995 – 2020) – formát .pdf, 204 kB

Slovenčina – náš materinský jazyk (1980 – 2019) – formát .pdf, 145 kB

Problematika sluchovo postihnutých v slovenskej literatúre (2010 – 2017) – formát .pdf, 293 kB

Slováci v Poľsku (literatúra z rokov 2000 – 2016) – formát .doc, 122 kB

Rozvod a jeho dôsledky (2003 – 2013) – formát .doc, 95 kB

Vplyv médií na psychický vývin detí a mládeže (2002 – 2012) – formát .doc, 203 kB

Syndróm vyhorenia (2001 – 2012) – formát .doc, 198 kB

Problematika starnutia a kvalita života seniorov (2006 – 2011) – formát .doc, 246 kB

Šikanované dieťa

Autistické dieťa

Domáce násilie (2003 – 2023) – formát .docx, 85 kB

Alternatívne školstvo na Slovensku v rokoch 2001 – 2008 – formát .doc, 179 kB

Slováci v Chorvátsku a Chorváti na Slovensku (1991 – 2008) – formát .doc, 98 kB

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku

Vzdelávanie Rómov na Slovensku

Týrané dieťa (literatúra v rokoch 1996 – 2002) – formát .doc, 124 kB

Poruchy učenia (literatúra na Slovensku v rokoch 1995 – 2002) – formát .doc, 105 kB

 

PRÍLEŽITOSTNÉ VÝBEROVÉ BIBLIOGRAFIE:

100. výročie konca 1. svetovej vojny (1918-2018), vzniku Československej republiky (1918-2018), úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1919-2019) – literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1920 – 2016 (výberová bibliografia) – formát .doc, 360 kB

Slovenská pedagogická knižnica

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.