online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Bibliografie

Kyberšikanovanie - výberová bibliografia (dokument docx, 28 kB)

Anton Hykisch (personálna bibliografia 2013 - 2021, dokument doc, 3,33 MB)

Dištančné vzdelávanie (výberová bibliografia, dokument pdf, 204 kB)

Slovenčina - náš materinský jazyk (výberová bibliografia, dokument pdf, 145 kB)

Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia (personálna bibliografia, dokument doc, 176 kB)

     Milan Rastislav Štefánik v publikáciách Miroslava Musila z rokov 1996 - 2019 (príloha k bibliografii „Milan Rastislav Štefánik“ – 100. výročie úmrtia, dokument doc, 40 kB)

Ján Amos Komenský (1592 - 1670) Komeniologická literatúra z fondov Slovenskej pedagogickej knižnice (Bibliografia, dokument doc, 1,44 kB)

Problematika sluchovo postihnutých v slovenskej literatúre (2010 – 2017) (výberová bibliografia, dokument pdf, 293 kB)

Šlabikáre a čítanky pre slovenské ľudové školy do roku 1945 vo fondoch Slovenskej pedagogickej knižnice (Tematická bibliografia, dokument doc, 364 kB)

100. výročie konca 1. svetovej vojny (1918-2018), vzniku Československej republiky (1918-2018), úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1919-2019)literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1920 - 2016 (Výberová bibliografia, dokument doc, 360 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 - 2015) - Bibliografia (dokument doc, 360 kB)

Slováci v Poľsku (literatúra z rokov 2000 - 2016) - Bibliografia (dokument doc, 122 kB)

Knihy zo 17. storočia v Študovni historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice - Bibliografia (dokument doc, 1,9 MB)

Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2011 - 2015 (2. časť) (Bibliografia, dokument doc, 198 kB)

Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2005 – 2010 (1. časť) (Bibliografia, dokument doc, 191 kB)

Rozvod a jeho dôsledky (literatúra slovenskej proveniencie, ktorá vyšla v rokoch 2003 – 2013)
(Výberová bibliografia, dokument doc, 95 kB)

Vplyv médií na psychický vývin detí a mládeže mládeže (literatúra slovenskej proveniencie, ktorá vyšla v rokoch 2002 – 2012) 
(Výberová bibliografia, dokument doc, 203 kB)

Syndróm vyhorenia - výberová bibliografia (2001 - 2012) 
(dokument doc, 198 kB)

Anton Hykisch - personálna bibliografia (2002 - 2012)
(dokument doc, 3,2 MB)

Bibliografia slovenských bibliografií od roku 2002 na stránke Slovenskej národnej knižnice

Problematika starnutia a kvalita života seniorov
(Výberová bibliografia, dokument doc, 246 kB)

Šikanované dieťa (literatúra na Slovensku v rokoch 2004 – 2010) 
(Výberová bibliografia, dokument doc, 215 kB)

Literatúra pre deti a mládež do roku 1918 vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice
(tématická bibliografia, dokument doc, 162 kB)

Učebnice pre slovenské školy a publikácie z oblasti pedagogiky do roku 1919 vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice 
(Výberová bibliografia, dokument doc, 522 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 - 2010)
(bibliografia, dokument doc, 251 kB)

Domáce násilie 
(literatúra na Slovensku v rokoch 2003 – 2009, výberová bibliografia, dokument doc, 224 kB)

Autistické dieťa
(Výberová bibliografia, dokument doc, 285 kB)

Alternatívne školstvo na Slovensku v rokoch 2001 – 2008
(Výberová bibliografia, dokument doc, 179 kB)

Slováci v Chorvátsku a Chorváti na Slovensku
(Literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1991 - 2008, dokument doc, 98 kB) 

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku v rokoch 2002-2007
(Výberová bibliografia, dokument doc, 97,5 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 - 2005)
(Bibliografia publikačnej činnosti k 50. výročiu založenia Slovenskej pedagogickej knižnice) (Dokument doc, 161 kB)

Šikanované dieťa (literatúra na Slovensku a v zahraničí v rokoch 1995 - 2003)
(Výberová bibliografia - dokument doc, 330 kB)

Autistické dieťa (literatúra na Slovensku a v zahraničí v rokoch 1995 - 2003)
(Výberová bibliografia - dokument doc, 198 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR za rok 2003
(Dokument rtf, 65 kB)

Týrané dieťa (literatúra v rokoch 1996 - 2002)
(Výberová bibliografia - dokument doc, 124 kB)

Poruchy učenia (literatúra na Slovensku v rokoch 1995 - 2002)
(Výberová bibliografia - dokument doc, 105 kB)

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku v rokoch 1995 - 2001
(Výberová bibliografia - dokument doc, 98 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR za rok 2002
(Upravená verzia - dokument doc, 48 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení a smerníc MŠ SR za rok 2001
(dokument doc, 33 kB)

Vzdelávanie Rómov na Slovensku v rokoch 1995 - 2001
(Výberová bibliografia, dokument doc, 311 kB)

Vzdelávanie Rómov na Slovensku v rokoch 2002 - 2006
(Výberová bibliografia, dokument doc, 138 kB)


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.