online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU: Ján Amos Komenský (1592 – 1670)

Pozývame vás na výstavu

  

Jan Amos Komenský (1592 - 1670)

430. výročie narodenia

komeniologická literatúra

 

 

11. 7. 2022 – 16. 9. 2022

 

Návštevné hodiny:

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 15.00 hod.

Piatok: 10.00 – 13.00 hod.

 

 

 

V Študovni historických tlačí SPK sa nachádza zbierka komeniologickej literatúry od 17. storočia až po súčasnosť. Diela J. A. Komenského a publikácie o ňom majú rôznorodý charakter. Najviac komeniologickej literatúry vychádzala v rokoch, keď mal Komenský okrúhle výročie narodenia alebo smrti (1892, 1970). Väčšina kníh pochádza z českých tlačiarní a vydavateľstiev.

Už počas jeho života boli veľmi obľúbené jeho jazykové príručky Janua Linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenského považujú za zakladateľa modernej pedagogiky a nazývajú ho aj „učiteľom národov“. Písal v latinčine, češtine a nemčine. Podstatná časť jeho spisov má teologický a filozofický charakter, v ktorých vychádzal z ideológie Jednoty bratskej. Jeho spisy písané v češtine majú z hľadiska dejín českej literatúry mimoriadnu literárnu hodnotu. Do povedomia sa zapísal aj ako autor najslávnejšieho po česky písaného diela v 17. storočí s názvom Labyrint světa a ráj srdce. Významnú časť jeho diela tvoria knihy z oblasti pedagogiky, v ktorých hlásal nové, revolučné vyučovacie metódy. Jeho hlavným dielom je Didactica magna, kde formou traktátu zhrnul svoje pedagogické názory.

Významné diela Jana Amosa Komenského:

 • Listové do nebe – Fiktívne listy chudobných ku Kristovi.
 • Truchlivý– Úvaha nad rozporom rozumu a viery. Napísal ho po smrti svojej prvej ženy a detí.
 • Moudrost starých Čechů – Zbierka starých porekadiel a prísloví (asi 2000).
 • Poklad jazyka českého – Slovník všetkých českých slov. Zničený pri požiari.
 • Via lucis (Cesta světla) – Zaoberá sa pansofiou (vševedou).
 • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
 • Hlubina bezpečnosti– Čím viac sa človek vzdiali od Boha, tým väčšia je jeho beznádej.
 • Kancionál– Sborník duchovních písní, české žalmy.
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské– Vyjadruje vieru, že sa odkazu Jednoty ujme český a moravský ľud.
 • Labyrint světa a ráj srdce– alegorický príbeh predstavujúci svet.
 • Pokračování v bratrském napomínání – Vlastný životopis.
 • De rerum humanarum emendatione consultatio catholica(Obecná porada o nápravě věcí lidských)
 • Letzte Posaun Uber Deutschlandt, Amsterdam: Roy, 1663.
 • Didactica magna(latinsky Veľká didaktika)
 • Didactica – tj. umění umělého vyučování. – Stanovuje všeobecne platné vyučovacie zásady, ktoré boli na tú dobu revolučné.
 • Informatorium školy mateřské– rady matkám k výchove detí pred školou.
 • Dvéře jazyků odevřené– pojednávanie o dôležitosti jazykov a ako sa ich učiť.
 • Grammatica latina – učebnica latinčiny.
 • Nejnovější metoda jazyků – teória jazykového vyučovania.
 • Orbis pictus (Svět v obrazech) – pôvodne učebnica latinčiny.
 • Škola na jevišti – pedagogická školská dráma.
 • Schola Pansophica (1650) – navrhuje okrem iného, aby žiaci v latinských školách aspoň jednu hodinu v týždni čítali súčasné noviny.
 • Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa) – spis o dôležitosti vzdelávania.
 • Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém– návrh školskej reformy
 • Analytická didaktika – analyticky, krok za krokom, vysvetlené základy pedagogickej didaktiky.
 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

 

nivam

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

 

Do knižnice

 

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Siahli ste po knihe počas pandémie častejšie ako inokedy?
Áno
26,5%
Nie
23,5%
Rovnako
25,6%
Neviem
24,4%
Hlasovalo: 6482
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.