online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ODBORNEJ LITERATÚRY V ANGLICKOM, NEMECKOM, FRANCÚZSKOM A RUSKOM JAZYKU

 

Výstava odbornej literatúry v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku

 

 15. 7. 2021 – 30. 12. 2021

 

Pondelok – piatok: 10.00 – 16.00 hod.

 

Slovenská pedagogická knižnica pripravila v priestoroch požičovne výstavu kníh pod názvom Odborná literatúra v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku. Návštevníci knižnice si môžu pozrieť výber cudzojazyčnej odbornej literatúry z fondu knižnice.

Cudzojazyčné knižné dokumenty získava knižnica do fondu predovšetkým kúpou a darom. V predošlých desaťročiach fungovala aj výmena publikácií, táto forma získavania cudzojazyčných dokumentov mala najväčší rozmach v 70. a 90. rokoch, keď ešte knižnica mala právo povinného výtlačku a Ústav informácií a prognóz školstva, ktorého bola súčasťou, vydával publikácie, ktoré sa mohli tiež ponúknuť na výmenu.

Medzinárodná výmena sa v tom čase realizovala s 12 výmennými partnermi, najintenzívnejšia bola s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Nemeckom a Ruskom (ZSSR). Slovenská pedagogická knižnica kupovala knižné dokumenty zo zahraničia aj v období socializmu. Každý rok sa vyčlenilo určité množstvo „valút“, za ktoré knižnica kúpila odborné knihy predovšetkým v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Odborní pracovníci knižnice vyberali publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a z iných spoločenskovedných odborov. Knižnica získava knižné dokumenty aj darom, dostáva ich väčšinou od autorov a vydavateľov, ktorí chcú svoje publikácie spropagovať a sprístupniť určitej skupine čitateľov. Často darujú knihy aj súkromné osoby, ktoré rušia svoje knižnice.

Knižnica kupovala alebo získala darom odborné publikácie a učebnice v nemeckom jazyku od začiatku jej vzniku. Knihy pochádzali z NDR a aj z NSR. Knižnica získala v roku 1995 významný dar od Spolkového ministerstva školstva a vedy v Nemecku – výber knižnej literatúry z katalógov rôznych nemeckých vydavateľstiev v hodnote 50 000 DM. Pracovníci SPK vybrali z veľkej ponuky knižných katalógov hlavne odborné knihy z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie a ďalších príbuzných vedných odborov. Nakúpili sa aj rôzne odborné slovníky a príručky.

Knižnica nakupovala alebo získala darom odborné knihy a rôzne jazykové slovníky v ruskom jazyku od začiatku jej vzniku. Knižný fond bol obohatený kvalitnými publikáciami z oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, jazykovedy, psychológie, sociológie a z iných odborov. V roku 2006 získala knižnica rozsiahly knižný dar najnovšej ruskej literatúry prostredníctvom Fondu rozvoja kultúrnych centier v zahraničí Ruskej federácie. Získané publikácie sú hlavne z oblasti spoločenských vied, jazykovedy, politických vied a ruskej krásnej literatúry.

Dňa 11. 9. 2006 zorganizovala SPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických podujatie – spomienku na 11. 9. 2001 pri príležitosti 5. výročia útoku na dvojičky v New Yorku. Knižnicu pri tej príležitosti navštívil vtedajší veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj. Sprievodnou akciou bola výstava kníh s tematikou 11. 9. a otvorenie výstavy „America 24/7“. Veľvyslanectvo USA darovalo knihy v hodnote 3 000 USD. Knižnica dostala po tejto akcii knižný dar predovšetkým s americkou tematikou.

Od začiatku vzniku knižnice sa nakupovali aj odborné knihy vo francúzskom jazyku. Vo fonde nájdeme aj diela od významného švajčiarskeho psychológa Jeana Piageta (1923 – 1980) ako aj od francúzskeho pedagóga a reformátora vzdelávania Céléstina Freineta (1896 – 1966). Knižnica vlastní aj odborné knihy vo francúzskom jazyku z iných spoločenskovedných odborov. Publikácie z oblasti spoločenských vied vo francúzskom jazyku nám od roku 2001 postupne zasielalo aj Veľvyslanectvo Belgicka v Bratislave.

 

 

 

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

Do knižnice

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Koľko kníh prečítate za rok?
určite viac ako 5 kníh
34,3%
najviac 5 kníh
33,7%
žiadnu
32,1%
Hlasovalo: 48097
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.