online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

VÝSTAVA: Tlače z oblasti fyziky v Študovni historických tlačí SPK (17. – 19. storočie)

Tlače z oblasti fyziky

v Študovni historických tlačí SPK

(17. – 19. storočie)

 

 2. 9. 2021 – 17. 12. 2021

 Pondelok - štvrtok: 10.00 – 15.00 hod.

Piatok: 10.00 – 13.00 hod.

 

V Študovni historických tlačí SPK sa nachádzajú aj tlače z oblasti fyziky, ktoré pochádzajú zo 17. až 19. storočia. Väčšinou sú to učebnice pre stredné a vysoké školy, náučné slovníky a odborné publikácie od známych odborníkov z oblasti fyziky.

Medzi historickými dokumentmi zo 17. storočia nájdeme aj diela významného francúzskeho filozofa, matematika a prírodovedca Reného Descarta (1596 – 1650), ktorého pokladajú za zakladateľa moderného racionalizmu a analytickej geometrie. Descartes vypracoval všeobecnú analytickú metódu poznania a položil základy modernej vedy. Vo svojom diele Optica formuluje zákony odrazu a lomu svetla a uvádza index lomu skla a vody. Dielo Les Météores je pokus o väčšinu mechanických vysvetlení rôznych javov v ovzduší, mrakoch, daždi, dúhy a podobne.

Na stredných školách a univerzitách sa do konca 18. storočia vyučovalo v latinčine, preto aj učebnice fyziky z tohto obdobia sú písané hlavne v latinskom jazyku. Medzi autormi týchto učebníc sú uznávaní odborníci a profesori, ktorí študovali na zahraničných univerzitách a písali okrem učebníc aj rôzne odborné knihy. Medzi nimi patrí aj Karol Hadali (1743 – 1834), matematik a odborník v oblasti hydromechaniky a vodného staviteľstva, alebo Ján Baptista Horváth (1732 – 1799), jezuitský vysokoškolský profesor na Trnavskej univerzite a autor viacerých učebníc pre vysokoškolákov. Slovenský polyhistor, profesor Trnavskej univerzity Martin Sentiváni (1633 – 1705) bol 22 rokov správcom univerzitnej kníhtlačiarne, písal aj učebnice. Pavol Makó (1724 – 1793),maďarský matematik, fyzik a filozof patril k najlepším profesorom matematiky na jezuitských školách v celej habsburskej monarchii a jeho rozsiahla učebnicová tvorba výrazne ovplyvnila výučbu matematicko-fyzikálnych disciplín v celej krajine. Anton Ambschell (1751 – 1821), jezuitský profesor a autor viacerých odborných kníh z oblasti matematiky a fyziky, po rozpustení jezuitského rádu vyučoval v Ľubľane a potom 19 rokov na univerzite vo Viedni. Ďalší významní pedagógovia a autori učebníc boli Gabriel Kováts-Martiny (1782 – 1845), Mozes Kézy (1781 – 1831) a Jozef Wolfstein (1773 – 1859).

Zbierka kníh z oblasti fyziky v slovenskom jazyku sa skladá hlavne z učebníc a metodických materiálov pre základné a stredné školy. Autori týchto kníh sú prevažne pedagógovia, vydavatelia kníh alebo osvetoví pracovníci, ktorí písali aj učebnice pre potreby škôl v slovenskom jazyku. Pavol Michalko (1752 – 1825) bol ľudovýchovný pracovník, osvetový spisovateľ a významná osobnosť prvej fázy slovenského národného obrodenia. V práci Fyzika, aneb Učenj o Přirozenj (1819) vychádzal z nemeckej literatúry a populárno-vedeckým štýlom priblížil niektoré fyzikálne javy. Andrej Ľudovít Radlinský (1817 – 1879) bol jazykovedec, pedagóg, redaktor, fyzik, náboženský spisovateľ a autor učebníc pre slovenské školy. Jeho učebnica Školník má 316 strán, stavba Silozpytu zahŕňa základné pojmy fyziky. Gustáv Kordoš (1836 – 1908) napísal do 30 učebníc a metodických príručiek z počtov, prírodopisu a fyziky pre slovenské, maďarské a nemecké školy a do 200 metodických príspevkov do odborných časopisov. Ján Bežo (1842 – 1905) bol pedagóg, kníhtlačiar a vydavateľ. V júli 1888 založil v Senici kníhtlačiareň a vydával školskú a učebnicovú literatúru. Zaslúžil sa aj o rozvoj slovenskej literatúry pre mládež. Ivan Branislav Zoch (1843 – 1921) bol slovenský polyhistor a fyzik. Zvolili ho za profesora na revúckom gymnáziu. Napísal niekoľko vynikajúcich učebníc, metodických návodov, vedeckých štúdií a článkov. Je autorom prvej slovenskej učebnice fyziky pre stredné školy.

V Študovni nájdeme aj diela významných európskych osobností z oblasti fyziky z 19. storočia. Britský fyzik John Tyndall (1820 – 1893) vydal 17 kníh, v ktorých v 19. storočí spopularizoval experimentálnu fyziku. Estónsky fyzik a matematik Bruno Eugen Julius Kolbe (1850 – 1925) vo svojich dielach propagoval elektrickú energiu.

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

 

Do knižnice

 

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Koľko kníh prečítate za rok?
určite viac ako 5 kníh
34,2%
najviac 5 kníh
33,7%
žiadnu
32,1%
Hlasovalo: 49333
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.