online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Apríl 2017

Číslo faktúry

68 / 2017

Dodávateľ

DOXX

Sídlo

Kálov 356, 010 01 Žilina

IČO

36391000

Suma k úhrade

1 084,60 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 66 / 2009

Dátum doručenia

3. 4. 2017

Číslo faktúry

69 / 2017

Dodávateľ

VEOLIA

Sídlo

Einsteinova 25, 851 01 BA

IČO

35702257

Suma k úhrade

-357,04 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 396 / 01 / 2016

Dátum doručenia

3. 4. 2017

Číslo faktúry

70 / 2017

Dodávateľ

VEOLIA

Sídlo

Einsteinova 25, 851 01 BA

IČO

35702257

Suma k úhrade

-681,02 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 324 / 05 / 2016

Dátum doručenia

3. 4. 2017

Číslo faktúry

71 / 2017

Dodávateľ

Ján Volf

Sídlo

Pifflova 5, 851 01 BA

IČO

11785250

Suma k úhrade

20,16 €

Prináleží k zmluve/objednávke

29 / 2017

Dátum doručenia

4. 4. 2017

Číslo faktúry

72 / 2017

Dodávateľ

Martinus.sk

Sídlo

M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin

IČO

36440531

Suma k úhrade

45,22 €

Prináleží k zmluve/objednávke

19 / 2017

Dátum doručenia

4. 4. 2017

Číslo faktúry

73 / 2017

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Suma k úhrade

127,20 €

Prináleží k zmluve/objednávke

24 / 2017

Dátum doručenia

4. 4. 2017

Číslo faktúry

74 / 2017

Dodávateľ

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Sídlo

Františkánska 2, 811 01 BA

IČO

30812682

Suma k úhrade

8,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

27 / 2017

Dátum doručenia

4. 4. 2017

Číslo faktúry

75 / 2017

Dodávateľ

Slovenská pošta

Sídlo

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO

36631124

Suma k úhrade

5,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

123 / 2015

Dátum doručenia

6. 4. 2017

Číslo faktúry

76 / 2017

Dodávateľ

Musica Liturgica

Sídlo

Šadránová 5, 811 02 BA

IČO

35856084

Suma k úhrade

12,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

104 / 2016

Dátum doručenia

6. 4. 2017

Číslo faktúry

77 / 2017

Dodávateľ

VÚ detskej psychológie a patopsychológie

Sídlo

Cyprichova 42, 831 05 BA

IČO

00681385

Suma k úhrade

12,60 €

Prináleží k zmluve/objednávke

106 / 2016

Dátum doručenia

6. 4. 2017

Číslo faktúry

78 / 2017

Dodávateľ

SSKK

Sídlo

Michalská 1, 814 17 BA

IČO

00178594

Suma k úhrade

100,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

členský príspevok

Dátum doručenia

6. 4. 2017

Číslo faktúry

79 / 2017

Dodávateľ

Ing. Lazík

Sídlo

Hany Meličkovej 12, 841 05 BA

IČO

43379991

Suma k úhrade

462,21 €

Prináleží k zmluve/objednávke

25 / 2017

Dátum doručenia

6. 4. 2017

Číslo faktúry

80 / 2017

Dodávateľ

VEOLIA

Sídlo

Einsteinova 25, 851 01 BA

IČO

35702257

Suma k úhrade

- 493,77 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 396 / 01 / 16

Dátum doručenia

7. 4. 2017

Číslo faktúry

81 / 2017

Dodávateľ

M. Bojnanský

Sídlo

J. Alexyho 11, 841 01 BA

IČO

40961478

Suma k úhrade

90,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 14 / 2005 dod. 1 / 09

Dátum doručenia

7. 4. 2017

Číslo faktúry

82 / 2017

Dodávateľ

G4S

Sídlo

Višňová 16, 831 01 BA

IČO

36662259

Suma k úhrade

179,05 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 70 / 2010

Dátum doručenia

7. 4. 2017

Číslo faktúry

83 / 2017

Dodávateľ

ELET

Sídlo

Gorazdova 24, 811 04 BA

IČO

31394981

Suma k úhrade

47,84 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 79 / 2011

Dátum doručenia

7. 4. 2017

Číslo faktúry

84 / 2017

Dodávateľ

VEMA

Sídlo

Plynárenská 7/C, 821 09 BA

IČO

31355374

Suma k úhrade

27,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

tel.

Dátum doručenia

7. 4. 2017

Číslo faktúry

85 / 2017

Dodávateľ

Slovak Telekom

Sídlo

Bajkalská 28, 817 62 BA

IČO

36763469

Suma k úhrade

169,86 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 1021149703

Dátum doručenia

10. 4. 2017

Číslo faktúry

86 / 2017

Dodávateľ

O2 Slovakia

Sídlo

Einsteinova 24, 851 01 BA

IČO

35848863

Suma k úhrade

13,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 940

Dátum doručenia

10. 4. 2017

Číslo faktúry

87 / 2017

Dodávateľ

BVS

Sídlo

Prešovská 48, 826 46 BA

IČO

35850370

Suma k úhrade

96,22 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 0400101293

Dátum doručenia

10. 4. 2017

Číslo faktúry

88 / 2017

Dodávateľ

Hl. mesto SR Bratislava

Sídlo

Primaciálne nám. 1, 814 99 BA

IČO

00603481

Suma k úhrade

82,95 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 1323509

Dátum doručenia

10. 4. 2017

Číslo faktúry

89 / 2017

Dodávateľ

Ing. Kleisová

Sídlo

Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice

IČO

14350998

Suma k úhrade

550,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 93 /2013

Dátum doručenia

12. 4. 2017

Číslo faktúry

90 / 2017

Dodávateľ

ITEN

Sídlo

Radvanská 20, 811 01 BA

IČO

47171294

Suma k úhrade

200,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 91 / 2013

Dátum doručenia

12. 4. 2017

Číslo faktúry

91 / 2017

Dodávateľ

Český statistický úřad

Sídlo

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

IČO

00025593

Suma k úhrade

31,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Perm.

Dátum doručenia

12. 4. 2017

Číslo faktúry

92 / 2017

Dodávateľ

BVS

Sídlo

Prešovská 48, 826 46 BA

IČO

35850370

Suma k úhrade

2,86 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 0400101293

Dátum doručenia

12. 4. 2017

Číslo faktúry

93 / 2017

Dodávateľ

BVS

Sídlo

Prešovská 48, 826 46 BA

IČO

35850370

Suma k úhrade

-54,97 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 040010292

Dátum doručenia

12. 4. 2017

Číslo faktúry

94 / 2017

Dodávateľ

ZSE Energia

Sídlo

Čulenova 6, 810 00 BA

IČO

36677281

Suma k úhrade

295,78 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z

Dátum doručenia

18. 4. 2017

Číslo faktúry

95 / 2017

Dodávateľ

Contractor

Sídlo

Taboritská 3, 130 00 Praha

IČO

 

Suma k úhrade

80,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

e-mail

Dátum doručenia

18. 4. 2017

Číslo faktúry

96 / 2017

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Suma k úhrade

78,97 €

Prináleží k zmluve/objednávke

28 / 2017

Dátum doručenia

18. 4. 2017

Číslo faktúry

97 / 2017

Dodávateľ

BVS

Sídlo

Prešovská 48, 826 46 BA

IČO

35850370

Suma k úhrade

57,95 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Z 040010292

Dátum doručenia

18. 4. 2017

Číslo faktúry

98 / 2017

Dodávateľ

Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo

Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok

IČO

37801279

Suma k úhrade

427,25 €

Prináleží k zmluve/objednávke

33 / 2017

Dátum doručenia

19. 4. 2017

Číslo faktúry

99 / 2017

Dodávateľ

Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo

Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok

IČO

37801279

Suma k úhrade

12,60 €

Prináleží k zmluve/objednávke

33 / 2017 (poštovné)

Dátum doručenia

19. 4. 2017

Číslo faktúry

100 / 2017

Dodávateľ

HerrCool

Sídlo

Bottova 757/9, 036 01 Martin

IČO

36432768

Suma k úhrade

35,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

30 / 2017

Dátum doručenia

20. 4. 2017

Číslo faktúry

101 / 2017

Dodávateľ

RAABE

Sídlo

Heydukova 12-14, 811 08 BA

IČO

35908718

Suma k úhrade

41,86 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Perm.

Dátum doručenia

20. 4. 2017

Číslo faktúry

102 / 2017

Dodávateľ

Albertina Icome

Sídlo

Štěpánská 16, 110 00 Praha

IČO

49612158

Suma k úhrade

57,74 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Prihláška na konferenciu

Dátum doručenia

20. 4. 2017

Číslo faktúry

103 / 2017

Dodávateľ

AGEM

Sídlo

Panónska 42, 851 01 BA

IČO

35692715

Suma k úhrade

38,40 €

Prináleží k zmluve/objednávke

37 / 2017

Dátum doručenia

26. 4. 2017

Číslo faktúry

104 / 2017

Dodávateľ

SUBITO

Sídlo

Berliner Strasse 53, D - 10713 Berlin

IČO

 

Suma k úhrade

122,84 €

Prináleží k zmluve/objednávke

E-mail

Dátum doručenia

26. 4. 2017

Číslo faktúry

105 / 2017

Dodávateľ

OBZOR

Sídlo

ŠtěpánExnárova 7, 821 03 BA

IČO

35708956

Suma k úhrade

10,00 €

Prináleží k zmluve/objednávke

97 / 2016

Dátum doručenia

26. 4. 2017

Číslo faktúry

106 / 2017

Dodávateľ

MIHI.SK

Sídlo

Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO

36645095

Suma k úhrade

149,40

Prináleží k zmluve/objednávke

36/ 2017

Dátum doručenia

26. 4. 2017

Číslo faktúry

107 2017

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Suma k úhrade

92,65

Prináleží k zmluve/objednávke

34 / 2017

Dátum doručenia

27. 4. 2017

Číslo faktúry

108 / 2017

Dodávateľ

SLOVART

Sídlo

Krupinská 4, 852 99 BA

IČO

31346359

Suma k úhrade

1 327,69 €

Prináleží k zmluve/objednávke

31 / 2017

Dátum doručenia

27. 4. 2017

Číslo faktúry

109 / 2017

Dodávateľ

SLOVART

Sídlo

Krupinská 4, 852 99 BA

IČO

31346359

Suma k úhrade

390,86 €

Prináleží k zmluve/objednávke

39 / 2017

Dátum doručenia

27. 4. 2017

Číslo faktúry

110 / 2017

Dodávateľ

RAABE

Sídlo

Heydukova 12 - 14, 811 08 BA

IČO

35908718

Suma k úhrade

43,21 €

Prináleží k zmluve/objednávke

Perm.

Dátum doručenia

27. 4. 2017


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.