online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Cenník

Cenník služieb a sankčných poplatkov - platný od 1. júna 2010

(konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk )


1. Registrácia čitateľov
  a) vystavenie a predĺženie platnosti čitateľského preukazu 
     - individuálny používateľ

1,50 €

     - inštitúcie

7,00 €

  b) strata čitateľského preukazu
     - za vydanie prvého duplikátu

1,50 €

     - za vydanie 2. a ďalšieho duplikátu

2,00 €

  c) manipulačný poplatok za využívanie služieb knižnice na dobu 1 dňa

0,70 €

 
2. Sankčné poplatky
  a) nedodržanie výpožičnej lehoty:*
     - jeden mesiac

1,00 €/dokument

     - dva mesiace

1,50 €/dokument

     - tri mesiace

2,00 €/dokument

     - riaditeľská upomienka

3,50 €/dokument

  b) manipulačný poplatok pri strate, alebo poškodení dokumentu

3,50 €

  c) poškodenie ochrannej etikety

0,50 €/dokument

 
3. Medziknižničná výpožičná služba
     výpožička knihy

zdarma

     - pri zaslaní fotokópie do 10 strán

zdarma

     - pri zaslaní fotokópie nad 10 strán:
        a) formát A4

0,10 €

        b) obojstranná A4

0,15 €

        c) formát A3

0,15 €

        d) obojstranná A3

0,25 €

        e) manipulačný poplatok za poštovné

1,00 €

 
4. Current Content Servis
  a) obsahy zahraničných periodík - do 6 titulov ročne
     - manipulačný poplatok za titul

1,00 € + cena kópií

  b) obsahy zahraničných periodík - nad 6 titulov ročne
     - manipulačný poplatok za titul

2,00 € + cena kópií

 
5.  Kopírovacie služby
  a) formát A4

0,10 €

  b) formát A3

0,15 €

  dokumenty zo Študovne historických tlačív
  (vo výnimočných prípadoch kopíruje len pracovník študovne)
  a) formát A4

0,15 €

  a) formát A4 - obojstranná

0,30 €

  c) formát A3

0,30 €

 
6. Rešeršné služby
  a) základný poplatok

1,00 €

  b) poplatok za 1 záznam

0,05 €

Priebežné rešerše:
  a) zadanie informačného profilu a zaslanie výstupov
     - ročný poplatok

3,00 €

  b) poplatok za 1 záznam

0,05 €

  c) manipulačný poplatok za poštovné

1,00 €

 
7. Služba document delivery zo systému Subito
     - kópia požadovaného článku za 1-20 strán

5,00 €

     - za každú ďalšiu stranu nad 20 strán

0,15 €

     - manipulačný poplatok za poštovné

1,00 €

 
8. Skenovanie
  a) tlač (1 strana, formát A4)

0,40 €

  b) výstup na disketu/CD (len u nás zakúpené)

zdarma

     - cena diskety

0,50 €

     - cena CD

1,00 €

  c) odoslanie cez e-mail

zdarma

9. Tlač vlastných textových dokumentov
  1 vytlačená strana

0,10 €

*) Povinnosť zaplatiť sankčné poplatky začína 1. nasledujúcim dňom po uplynutí výpožičnej lehoty 30 dní.

S účinnosťou od 1. júna 2010


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.