online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Databázy

Knižnica poskytuje na objednávku zo svojich knižničných fondov a z dvoch nižšie uvedených zahraničných databáz REŠERŠ.

 

  

Česká národná bibliografia poskytuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydávaných v ČR. Spracúva ju Národní knihovna v Prahe.

 

ERIC (Educational Resources Information Center) báza dát zameraná na oblasť školstva a pedagogiky. Obsahuje anotované záznamy kníh, výskumných správ a článkov z časopisov z celého sveta. Je produkovaná v USA.


 

Iné bibliografické a/alebo plnotextové databázy

 

 

SpringerLink je multiodborová databáza konzorcia Springer Verlag s retrospektívou od roku 1985. Umožňuje prístup k plným textom a má implementovanú funkciu vyhľadávania i prezerania jednotlivých čísiel periodík. (užívateľská príručka Springer – formát .pdf, 441 kB)

 

Databázy EBSCO obsahujú odborné periodiká s úplnými textami a taktiež aj indexované tituly periodík s abstraktami. Od roku 2003 financuje databázy EBSCO Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské knižnice. (užívateľská príručka EBSCO – formát .pdf, 1,37 MB)

 

Directory of Open Access Journals
A community-curated online directory of high-quality, peer-reviewed open access journals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Články (PBS) dokumentografická báza dát obsahuje anotované záznamy článkov z časopisov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti výchova, vzdelávanie a školstvo. Jej producentom bola Slovenská pedagogická knižnica. Báza sa prestala budovať vo februári 2005. Rozpis článkov je súčasťou projektu Slovenská knižnica.

 

Pedagogická bibliografická databáza (PBD) analyticky spracováva najmä české periodiká, výberovo aj zahraničné. Jej producentom je Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe.

 

Slovenská národná bibliografia obsahuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydaných v SR. Rozpisová časť Články obsahuje informácie o článkoch v slovenských periodikách. Spracúva ju Slovenská národná knižnica v Martine.

 

ONLINE KNIŽNICA

Prvá slovenská online knižnica IVEX library disponuje v súčasnosti knižným fondom v rozsahu viac ako 5000 kníh. Vďaka zakúpenému predplatnému má študent má prístup k publikácii kedykoľvek a kdekoľvek a autori majú zabezpečené ohodnotenie svojich diel. Študenti si môžu svoje knihy zvýrazňovať, citovať a iným spôsobom s nimi pracovať. Učebné materiály sú prístupné cez mesačné predplatné. Je možnosť vybrať si program, aký komu vyhovuje. IVEX library je možné vyskúšať si zadarmo pomocou Freemium verzie, alebo 7-dňovej bezplatnej skúšobnej verzie.

 

Idea otvoreného prístupu (Open Access) je dôležitým medzníkom v šírení informácií. Predstavuje nový model vedeckého publikovania a vedeckej komunikácie v období digitálnej éry. Open Access (OA) znamená okamžitú on-line voľnú prístupnosť vedeckých výsledkov bez ďalšieho obmedzenia , ktoré sa zvyčajne stanovuje v licenčných zmluvách s vydavateľom. Všetko o open access z jedného miesta zo stránky www.cvtisr.sk : https://openaccess.cvtisr.sk/na-stiahnutieodkazy/zdroje-on-line/

 

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 350 inštitúcií.

 

JASPI báza dát združuje v sebe moduly elektronickej Zbierky zákonov, Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR, akciové spoločnosti a spoločnosti s.r.o. z Obchodného registra a ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť a riadenie štátnej správy.

 

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete. V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou. SPK je zapojene do konzorcialneho konta EZB cez UKB: http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/elektronicke-kniznice/ezb-konzorcialne-konto/
Návod na použitie EZB

 

 

Linky na rôzne databázy s voľným prístupom k plnotextovým dokumentom alebo abstraktom (súbor doc, 32 kB)

 

Databázy Americkej psychologickej asociácie (APA) – voľný skúšobný prístup.

 

Vyrovnajte sa s výzvami psychologického výskumu pomocou šiestich digitálnych riešení (pre komplexný pohľad na dnešné problémy duševného zdravia)

https://more.ebsco.com/APA-Quality-of-Collection-20220119.html?utm_medium=eblast&utm_source=european-database-of-libraries&utm_campaign=acad_lsd-apa-edl-2022-0509


Linky otvoreného prístupu k zdrojom:

https://www.springeropen.com/

https://www.ebsco.com/open-access

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess

https://www.scienceopen.com/

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage

 

https://www.doabooks.org/

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=de

https://www.ceeol.com/

https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

https://zlatyfond.sme.sk/

https://www.thefreelibrary.com/

https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/

https://eric.ed.gov/

http://roar.eprints.org/

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/bookport/

https://openresearchlibrary.org/home

 

 

 

 

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

 

nivam

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

 

Do knižnice

 

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Siahli ste po knihe počas pandémie častejšie ako inokedy?
Áno
25,3%
Nie
26,2%
Rovnako
24,8%
Neviem
23,7%
Hlasovalo: 26746
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.