online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Pedagogické časopisy na internete

Zoznam pedagogických časopisov prístupných na internete

 

Slovenské časopisy

·   Pedagogická revue (ISSN 1335-1982) - http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/casopisy/pedagogicka-revue/

·   PEDAGOGIKA.SK (ISSN 1338-0982) - https://www.casopispedagogika.sk/

·   Pedagogické rozhľady (ISSN 1335-0404) - https://mpc-edu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod

·   Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae (ISSN 1336-2232) - http://studiascientifica.ku.sk/

·   Scientia et Erudutio (ISSN 2585-8556) - http://pdf.truni.sk/see/

·   Edukácia (ISSN 1339-8725) - https://www.upjs.sk/edukacia/

·   Slovenčinár -  http://sausba.sk/page.php?id=12

·   Naša škola – www.pamiko.sk/nasaskola.html

·   Životné prostredie - http://147.213.211.222/taxonomy/term/370

·   Jazyk a literatúra (ISSN 1339-7184) - http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/casopisy/jazyk-literatura/

·   Fyzikálne listy (ISSN 1337-7995) - https://fmph.uniba.sk/sluzby-pre-verejnost/fyzikalne-listy/

·  Manažment školy v praxi (ISSN 1336-9849) - https://www.direktor.sk/sk/casopis/vyhladavanie

·  Knižnica (ISSN 1336-0965) - https://snk.sk/sk/obchod/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html

·  DISPUTATIONES SCIENTIFICAE (ISSN 1335-9185): http://disputationes.ku.sk/

·  O dieťati, jazyku a literatúre (ISSN 1339-3200) - Časopis O dieťati, jazyku, literatúre | UNIPO

·  Štúdie zo špeciálnej pedagogiky (ISSN 2585-7363) - Prešovská univerzita v Prešove (studiezospecialnejpedagogiky.sk)

·   Journal of Pedagogy (ISSN 2719-5651) - Journal of Pedagogy | Sciendo

·   Acta Educationis Generalis (ISSN 2585-7444): http://new.dti.sk/p/19-vedecky-casopis

·   Dieťa v centre odbornej pozornosti (ISSN 2644-5395): https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/

·   Slovenská štatistika a demografia (ISSN 1339-6854): https://ssad.statistics.sk/SSaD/

 

Vybrané české časopisy

  


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.