online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

PREDREGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATEĽA

Predregistrácia používateľa
Priezvisko:
Krstné meno:
Titul (nepovinné):
Dátum a miesto narodenia:
Číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť:
Adresa trvalého bydliska:
Adresa prechodného bydliska (nepovinné):
E-mailová adresa:
Telefónne čislo:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ...):

 

Po odoslaní formulára čakajte na e-mail s prihlasovacími údajmi do online katalógu: https://chamo.kis3g.sk/search/advanced?theme=spk

Po prihlásení môžete odosielať žiadanky na Vami vybratú literatúru.
Registrácia čitateľa je dokončená pri osobnej návšteve knižnice, a to podpísaním prihlášky a zaplatením členského poplatku (1,50€ / rok). Prosíme, prineste si so sebou doklad totožnosti.
Po dokončení registrácie si môžete prevziať žiadanú literatúru a tiež využívať všetky naše služby.

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.