online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Príručka pre školského knihovníka

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Stiahni dokument (pdf, 2,2 MB)

Uvedený odborný text bol doplnený a prepracovaný v súlade s platným právnym stavom. Jednotlivé kapitoly pre ľahšie zorientovanie sa v odbornej problematike obsahujú aj krížové referencie. Príručku uzatvára dvadsaťdva príloh, ako sú právne predpisy, metodické pokyny a vzory vnútorných dokumentov. Uvedené vzory si môžete upravovať a dopĺňať podľa potrieb a možností vašej školskej knižnice.

 

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

   Príloha 1: Vzor príkazu na vykonanie pravidelnej revízie knižničného fondu

   Príloha 2: Vzor menovacieho dekrétu predsedu revíznej komisie

   Príloha 3: Vzor zápisnice o výsledku revízie knižničného fondu

   Príloha 4: Vzor zoznamu knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie

   Príloha 5: Vzor menovacieho dekrétu predsedu vyraďovacej komisie

   Príloha 6: Vzor zoznamu vyradených knižničných dokumentov

   Príloha 7: Vzor darovacej zmluvy

 

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamu

Metodické usmernenie č. 1/2022 k povinným evidenciám školskej knižnice

     Priloha č. 1 Príklad evidencie používateľov
     Príloha č. 2 Príklad evidencie absenčných výpožičiek
     Príloha č. 3 Príklad evidencie prezenčných výpožičiek
     Príloha č. 4 Príklad evidencie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
     Príloha č. 5 Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice     

Metodické usmernenie č. 2/2020 pre školské knižnice k povinnosti ponúknuť vyradený knižničný dokument iným knižniciam

     Príloha č. 1 Darovacia zmluva - vzor

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.