online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Študovňa historických tlačí

Pre štúdium dejín školstva a pedagogiky na Slovensku je významný historický fond tlačí a rukopisov zo 16. až 19. storočia. Sú to väčšinou učebnice, lexikóny, slovníky z oblasti filozofie, náboženstva, lekárstva, dejepisu, prírodných vied, jazykovedy. Súčasťou sú aj výročné školské správy z 19. a z prvej polovice 20. storočia. V nových priestoroch sa podarilo knižnici vytvoriť priaznivé podmienky pre jeho uchovávanie a sprístupňovanie v osobitnej klimatizovanej miestnosti.

 

Študovňa historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice je umiestnená v samostatnej miestnosti, ktorá je rozdelená na tri časti. V prednej časti sa nachádzajú staršie vydania všeobecných lexikónov, náučných slovníkov, historických a pedagogických materiálov a rôzne tematické bibliografie vo viacerých jazykoch. V tejto časti miestnosti sú uložené aj rukopisy z 18. a 19. storočia. Sú to prevažne prednášky alebo výťahy z kníh, rukopisné zápisnice z učiteľských konventov, ale aj zápisy z uhorského snemu. V tejto časti študovne sú umiestnené aj knihy zo 16. storočia a zbierka kníh zo 17. storočia. Nachádzajú sa tu aj lístkové katalógy starých tlačí a výročných školských správ.

Na drevených regáloch je umiestnený čiastkový historický fond, ktorý obsahuje vyše 5000 knižničných jednotiek zo 16. až 19. storočia. Historický fond tvoria tlačené dokumenty z oblasti spoločenských vied, politiky, práva, medicíny, jazykovedy a prírodovedných vied. Obsahuje diela rímskych a gréckych autorov, učebnice, lexikóny, náučné a jazykové slovníky, cestopisy, kalendáre a rôzne periodiká. Aj po typografickej stránke sú tieto historické knižné publikácie pozoruhodné.

Knihy zo 16. storočia (44 titulov) pochádzajú väčšinou zo západoeurópskych oficín. Tlače zo 16. storočia boli v roku 2002 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR vyhlásené za historický knižničný fond a zaradené do evidencie Historických knižničných dokumentov a fondov pod poradovým číslom 159. Najstaršia kniha, ktorá sa vo fonde nachádza, bola vytlačená v roku 1530 v Bazileji.

Zo 17. storočia sa zachovalo 200 titulov, ktoré boli vytlačené hlavne v latinskom jazyku v západoeurópskych tlačiarňach. Z 18. storočia vlastní knižnica 1300 titulov, 19. storočie zastupuje 2740 titulov, väčšinou sú to učebnice, slovníky, učebné osnovy a iné diela z oblasti pedagogiky. Popri knihách vlastní knižnica aj 358 zväzkov starých periodík.

Zo základného knižného fondu bola vyčlenená a umiestnená do Študovne historických tlačí aj staršia komeniologická literatúra, medzi ktorou nájdeme rôzne vydania diel Jana Amosa Komenského (1592 – 1670) a literatúru o ňom.

Slovenská pedagogická knižnica má vo svojich fondoch aj zbierku učebníc pre slovenské školy z konca 18. storočia až po 19. storočie. Nájdeme tu rôzne šlabikáre a čítanky pre štátne ľudové školy, pre katolícke ľudové školy a pre evanjelické školy augsburského vyznania. V zbierke učebníc nájdeme aj učebnice pre gymnáziá a niektoré základné pedagogické diela z 19. storočia. Komeniologická literatúra a zbierka učebníc a pedagogických diel sa nachádza v strednej časti študovne.

Zadná časť študovne je určená na zriaďovanie rôznych tematických výstav, ktoré sa uskutočnia dvakrát do roka.

Historický knižničný fond Slovenskej pedagogickej knižnice poskytne záujemcom cenné informácie o školách a pedagogickej práci starších období. Je určená predovšetkým na výskumné účely, ale môže poskytnúť zaujímavé informácie aj ostatným čitateľom. 

Hodiny pre verejnosť: streda: 13.00-15.00 hod.

Konzultácie:

Mgr. Katarína Bokrosová  tel.: 02/68208619

e-mail: katarina.bokrosova@mpc-edu.sk

     

     

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.