online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Tritius

História knižnično-informačného systému

Ide o moderný knihovnícky systém, ktorý vznikol v rokoch 2012 – 2015 a od začiatku bol navrhnutý ako systém pre prácu v rôznych typoch knižníc v spoločnom systéme. Využíva výhody modernej Cloudovej technológie a na Slovensku je lokalizovaný od roku 2017.

Moduly knižnično-informačného systému

Základná sada:

- katalogizácia všetkých druhov dokumentov vrátane Z-klienta pre preberanie záznamov

- webový katalóg s možnosťou požičiavania elektronických kníh

- výpožičný modul a MVS

- revízia fondu

Rozširujúce (voliteľné) komponenty

Akvizícia všetkých druhov dokumentov

Dispečing internetu

OAI Provider pre komunikáciu

Ostatné moduly

Portál METIS

Z3950 server, SIP2 pre RFID zariadenie

 

Základné technické prostriedky potrebné na prevádzku knižnično-informačného systému

Bežný kancelársky počítač s pripojením na internet, laserová tlačiareň, ručný snímač CCD čiarových kódov.

- Cenník knižnično-informačného systému pre základné a stredné školy

Systém Tritius sa pre školy dodáva formou webovej služby, tzn. že sa nič neinštaluje na server školy. Celý systém sa používa v rámci internetu a jeho dostupnosť a zálohy garantuje dodávateľ.

Systém môže byť prevádzkovaný ako sólo systém (samostatná, vlastná databáza) alebo ako zdieľaný (knižnice zdieľajú katalogizačné dáta, majú samostatný vlastný fond a vlastných čitateľov).

Cena ročnej služby zdieľaný systém: 240 EUR + DPH

Cena ročnej služby sólo systém: 480 EUR + DPH

Jednorazová implementácia: 320 EUR + DPH

- Referencie knižničného systému v Slovenskej republike – školy

- Gymnázium, ul. 8. mája, Malacky

ZŠ, Tribečská, Topoľčany

ZŠ, M. Petzvala, Spišská Belá

6 Tvorca a distribútor: Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, Brno, Česká republika

www.tritius.sk, obchod@tritius.cz, slovenský katalóg škôl: https://skola.tritius.sk/

Vypracoval: Tritius Solutions a.s., Ing. Jiří Šilha, silha@tritius.cz, mobil: 00420 603 509 076

Posledná aktualizácia:

RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT, s. r. o., Žilina, Tel. 0903-525438 (01.02.2019

_____________________________________________________________________________

Odkazy: Tritius - popis, http://www.tritius.sk - webstránka KIS Tritius od spoločnosti Tritius Solutions, a. s.


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.