online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Vyhodnotenie pilotného ročníka projektu pre stredné školy Mladí používatelia - nové médiá

Vyhodnotenie pilotného ročníka projektu Rodný môj kraj

V jeseni školského roka 2019/2020 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica projekt pre študentov stredných škôl pod názvom „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu regiónu, mesta či obce prostredníctvom krátkeho audiovizuálneho dokumentu. Projekt je súčasťou širšieho projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá“, ktorého cieľom je podporiť kompetencií informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti stredoškolákov. Prerušenie vzdelávacieho procesu na stredných školách začiatkom marca zapríčinilo, že viacerí študenti z viac ako piatich desiatok registrovaných škôl nemohli svoje práce dokončiť – mnohé školy preto svoju účasť dodatočne odhlásili. Do pilotného ročníka projektu bolo napokon zaslaných dvadsaťosem prác, čo predstavuje zhruba polovicu z ich pôvodne predpokladaného počtu.

Zadanú úlohu poňali jednotliví autori z rôznych perspektív, čím vznikli rôznorodé dokumentárne pásma, reportáže, umelecké pásma, videoklipy či turistickí sprievodcovia mapovaných lokalít. Práce posudzovala štvorčlenná komisia, zostavená z odborníkov na problematiku informačnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti, ako aj z oblasti multimediálnej tvorby a nových médií (PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Mgr. Františka Nováková, PhD., Mgr. Milan Regec, PhD. a Mgr. Jakub Fázik, PhD.). Mimoriadne okolnosti zapríčinené reštriktívnymi epidemiologickými opatreniami napokon viedli členov komisie k prehodnoteniu pôvodnej kategorizácie prác podľa učebných odborov a regionálnej príslušnosti ich autorov a namiesto toho určiť absolútneho víťaza pilotného ročníka projektu, ktorý získa pre svoju školu tisíceurovú finančnú odmenu na nákup didaktických pomôcok podľa vlastného výberu a ďalšie vybrané práce oceniť v pásmach s alikvotnou finančnou odmenou.

Za absolútneho víťaza pilotného projektu komisia stanovila Simonu Balážovú, štvrtáčku zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach, ktorá získala dokumentom o východoslovenskej metropole odmenu pre svoju školu vo výške 1000,- Eur.

Jediným držiteľom zlatého pásma sa stal Denis Laco, študent tretieho ročníka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, za informačne i umelecky hodnotne stvárnený dokument o zašlej sláve a súčasnosti banského regiónu stredného Pohronia, čím svojej škole zabezpečil finančnú odmenu v hodnote 600,- Eur.

Strieborné pásmo s odmenami v hodnote po 300,- Eur komisia udelila kolektívu študentov druhého ročníka z Obchodnej akadémie v Šuranoch (autori Romana Belányiová, Sebastián Ciganyecz, Ingrida Košíková, Hana Potúčková a Elena Vilinová) za prácu zameranú na prezentáciu histórie a kultúrnych pamiatok tohto významného dolnonitrianskeho dopravného uzla, ďalej tretiačkam Laure Šnurikovej Nikole Lukáčovej z Obchodnej akadémie v Humennom za dokument o spoločensko-kultúrnych a prírodných pomeroch centra horného Zemplína. Strieborné pásmo bolo udelené tiež druháčkam Erike JarábkovejDiane Ščepkovej zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom za zmapovanie kultúrnych pamiatok stredného Považia v rámci vážskonovomestského okresu a napokon aj kolektívu študentov prvého ročníka Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Prešove (autori Kristína Gvozdiaková, Marek Hrabčák, Kristián Kapec, Daniel Lechman, Patrik Lukáč, Patrik Pichanič, Samuel Skybjak, Vanesa SmoľakováPeter Vrublovský) za pútavého sprievodcu metropolou Šariša.

Bronzovým pásmom bol ohodnotený dokument o najväčšom panelovom sídlisku v strednej Európe druháka Martina Nicolasa Gumbíra a tretiaka Jakuba Hrdlovicsa zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave, ďalej sprievodca regiónom Bratislavského samosprávneho kraja z dielne študentiek tretieho ročníka Hotelovej akadémie na Mikovíniho ul. v Bratislave Nicole Šindlerovej, Anety ThinschmidtovejDominiky Rehákovej, a tiež práca štvorice prvákov Martina Sušilu, Beniamina Denisa Gyebnara, Samuela Ondreja a Martina Kováča zo Strednej odbornej školy technickej v Galante o pamätihodnostiach a víziách rozvoja tamojšieho mesta. Bronzové pásmo získali aj druháci zo Strednej zdravotníckej školy v Skalici za autentický dokument mapujúci históriu, kultúrne pamiatky a prírodné pomery tamojšieho slobodného kráľovského mesta (autori Denis Jánošík, Natália Burská, Miroslav Bernát, Filip Ráček a Rebecca Harculová). Všetky uvedené práce boli ocenené stoeurovým finančným príspevkom.

Ďalšie práce, spĺňajúce obsahové požiadavky, ktoré získali vecné odmeny, sú od autorov Jozefa Urama, Filipa Švihuru a Kamily Vrbovej zo Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Rebeky Haluzovej a Viktórie Rajtekovej zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline, Heleny Cenigovej a Kristíny Urbanovej zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a Jany Pohančeníkovej a Moniky Podmanickej zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.

Darčekovými predmetmi boli ocenené aj ideovo alebo esteticky hodnotné práce, ku ktorým patrí dokument Barbory Tóthovej, Martiny Spačkovej a Matúša Košúta zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne pod názvom „Vlársky priesmyk, Sidónia – hranica, ktorá spája“, ďalej práca Barbory Márie Vargovej Pauly Dráčovej zo Spojenej školy na Tokajíckej ul. v Bratislave, v ktorej sú sprievodcami po bratislavskom Ružinove psík, lama a plameniak, ďalej práca Marcely Zeleňákovej, Lívie KoszúrovejNatálie Procháckovej zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch pod názvom „Návod na relax: Palárikovo“ a práce Lívie MikolášovejTamary Radošovej zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne za prepojenie tematiky projektu s nedávnymi karanténnymi opatreniami.

Členovia odbornej komisie rozhodli tiež o udelení špeciálneho uznania poroty, ktoré získali Jakub Horváth a Adama Vajda zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine za dokument o niekdajšom centre slovenského národného a kultúrneho života, Ján Mozsi zo Strednej odbornej školy zdravotníckej v Považskej Bystrici za umelecky spracované dokumentárne pásmo o Púchove a jeho okolí, a napokon kolektív dvadsiatich piatich študentov druhého ročníka Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku, ktorí zaujímavo prezentovali niekoľkými prácami nielen okolie svojej školy, ale aj remeslo, ktorému sa učia.

Z vyjadrení viacerých škôl vyplynulo, že intencia projektu študentov zaujala, a preto plánujeme – aj na žiadosť škôl, ktorých študenti práce nemohli dokončiť – projekt vyhlásiť aj v ďalšom školskom roku. Pilotný ročník projektu poskytol organizátorom nielen mnoho skúseností, ale aj podnetov na prípadnú úpravu požiadaviek ďalších ročníkov projektového cyklu. Finančné prostriedky pre aktuálny ročník poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, časť zabezpečila Slovenská pedagogická knižnica z vlastných zdrojov. Darčekové poukážky a predmety venovala sieť kníhkupectiev Martinus. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.