online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Zoznam zamestnancov

Úsek riaditeľa
riaditeľ PhDr. Vladimír Grigar +421 2 68 208 612 riaditel@spgk.sk
sekretariát riaditeľa Jana Lisá +421 2 68 208 611 jana.lisa@spgk.sk
FAX   +421 2 68 208 619  
 
Oddelenie knižničných fondov
vedúca Mgr. Katarína Kurillová +421 2 68 208 616 katarina.kurillova@spgk.sk
  Mgr. Katarína Bokrosová +421 2 68 208 617 katarina.bokrosova@spgk.sk
  Ivana Kostrová +421 2 68 208 618 ivana.kostrova@spgk.sk
  Mgr. Lucia Ácsová +421 2 68 208 616 lucia.acsova@spgk.sk
  Mgr. Dagmar Bebková +421 2 68 208 617 dagmar.bebkova@spgk.sk
  Mgr. Miroslava Hajtmánková   +421 2 68 208 618 miroslava.hajtmankova@spgk.sk
 
Oddelenie knižničných a informačných služieb
vedúca Mgr. Janette Gulčíková +421 2 68 208 618 janette.gulcikova@spgk.sk
  Bc. Stanislav Hruška +421 2 68 208 615 stanislav.hruska@spgk.sk
(MVS) Lívia Páleníková +421 2 68 208 615 palenikova.mvs@spgk.sk
(študovňa) Viera Kovačičová +421 2 68 208 615 sluzby@spgk.sk
  Darina Šidlíková +421 2 68 208 615 sluzby@spgk.sk
  Jana Švihelová +421 2 68 208 615

sluzby@spgk.sk

            
 
Úsek metodiky a rozvoja knižničného systému
ústredná metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová +421 2 68 208 610 rozalia.cenigova@spgk.sk
       
systémový knihovník Ing. Slavomír Košecký +421 2 68 208 616 slavomir.kosecky@spgk.sk
 
Úsek ekonomiky
  Edita Felgrová +421 2 68 208 614 edita.felgrova@spgk.sk

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.