online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Databázy

Články (PBS) dokumentografická báza dát obsahuje anotované záznamy článkov z časopisov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti výchova, vzdelávanie a školstvo. Jej producentom je Slovenská pedagogická knižnica. Báza sa prestala budovať vo februári 2005. Rozpis článkov je súčasťou projektu Slovenská knižnica.

Pedagogická bibliografická databáza (PBD) analyticky spracováva najmä české periodiká výberovo aj zahraničné. Jej producentom je Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe.

Slovenská národná bibliografia obsahuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydaných v SR. Rozpisová časť Články obsahuje informácie o článkoch v slovenských periodikách. Spracúva ju Slovenská národná knižnica v Martine.

Česká národná bibliografia poskytuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydávaných v ČR. Spracúva ju Národní knihovna v Prahe.

ERIC (Educational Resources Information Center) báza dát zameraná na oblasť školstva a pedagogiky. Obsahuje anotované záznamy kníh, výskumných správ a článkov z časopisov z celého sveta. Je produkovaná v USA.

EBSCO - Databázy firmy EBSCO (Elton B. Stephens Company, zal. 1944) obsahujú odborné periodiká s úplnými textami a taktiež aj indexované tituly periodík s abstraktami. Sprístupnených je asi 20000 titulov plnotextových časopisov z databáz Academic Search Complete; Business Source Premier; MEDLINE (with Full Text); Master File Premier; ERIC;Health Source: Nursing/Academic Edition; Newspaper Source; Regional Business News; Humanities International Complete; AGRICOLA; GreenFILE. Od roku 2003 financuje databázy EBSCO Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice, ktoré získavajú každý rok zdarma prístup k obrovskému množstvu článkov. Užívateľská príručka (dokument pdf, 1,37 MB)

SCOPUS
Jedinečná citačná a referenčná databáza. Databáza Scopus je so svojimi 27 miliónmi záznamov od roku 1967, 230 miliónmi odkazov a viac než 15 000 časopismi od roku 1985 najväčšou svetovou viacodborovou databázou a ideálnym začiatočným bodom pre vyhľadávanie prameňov. Užívateľská príručka (dokument pdf, 1,16 MB)

SPRINGERLINK

SpringerLink je multiodborová databáza z oblasti architektúry a dizajnu, psychológie, chémie, informatiky, ekonómie, strojárstva, životného prostredia, geológie a geografie, práva, matematiky, štatistiky, fyziky, astronómie, medicíny a spoločenských vied s retrospektívou od roku 1985. Umožňuje prístup k plným textom pomocou inteligentného vyhľadávača a má implementovanú funkciu vyhľadávania i prezerania jednotlivých čísiel periodík. Producentom databázy je konzorcium Springer Verlag. Národná licencia je zatiaľ predplatená do konca roka 2009. Užívateľská príručka (dokument pdf, 441 kB)

Novinky v systéme a updaty:
https://www.springernature.com/it/bibliotecari/news-events/all-news-articles/system-updates

Zaujímavé informačné a výukové webináre:
https://www.springernature.com/it/bibliotecari/news-events/webinars/-/15419704

JASPI báza dát združuje v sebe moduly elektronickej Zbierky zákonov, Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR, akciové spoločnosti a spoločnosti s.r.o. z Obchodného registra a ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť a riadenie štátnej správy.

ISI Web of Knowledge je integrovaná multidisciplinárna bibliografická databáza ponúkajúca prístup ku kvalitnému vedeckému obsahu a k nástrojom na analýzu a manažment vyhľadaných informácií. Poskytovateľom a prevádzkovateľom databázy je renomovaná firma s viac než 45-ročnou tradíciou ISI - Thompson Scientific, (Philadelphia, USA). Užívateľská príručka (dokument pdf, 2,17 MB)

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 350 inštitúcií.
EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete. V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou. SPK je zapojene do konzorcialneho konta EZB cez UKB: http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/elektronicke-kniznice/ezb-konzorcialne-konto/
Návod na použitie EZB

Skúšobný prístup do systému RefWorks

RefWorks je komplexný webový nástroj určený pre ďalšiu prácu s výsledkami rešerší - ich ukladanie, triedenie, popisovanie a/alebo vzájomnú výmenu medzi kolegami v procese štúdia či vedeckého výskumu. Súčasťou systému sú aj nástroje na tvorbu odborných textov a správne uvádzanie citovanej a/alebo použitej literatúry v množstve uznávaných štandardov (ISO 690-2, Harvard, Nature, APA, ...).
RefWorks používa viac ako 3 milióny používateľov po celom svete. Výhody systému pre organizáciu stručne popisuje krátka prezentácia v českom jazyku na adrese www.aip.cz /tutorial/refworks/instituce/
Informácie, ako si vytvoriť osobný účet nájdete tu (dokument doc, 28 kB).

 

Linky na rôzne databázy s voľným prístupom k plnotextovým dokumentom alebo abstraktom (súbor doc, 32 kB)

 

 

 

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

Do knižnice

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Ktorý výpožičný čas v SPK by ste uprednostnili v stredu?
Od 8:00 do 18:00
35,7%
Od 9:00 do 18:00
31,5%
Od 9:00 do 19:00
32,8%
Hlasovalo: 28393
(predchádzajúce ankety)
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.