online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Október 2015

Číslo objednávky

98 / 2015

Dátum

1. 10. 2015

Popis

Výroba pečiatok

Cena

93,19 €

Dodávateľ

Pavel Kupka

Sídlo dodávateľa

Sklenárova 46, 821 09 BA

IČO

45237824

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

99 / 2015

Dátum

1. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

126,00 €

Dodávateľ

Dr. Josef Raabe

Sídlo dodávateľa

Heydukova 12 - 14, 811 08 BA

IČO

35908718

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

100 / 2015

Dátum

1. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

78,93 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

101 / 2015

Dátum

1. 10. 2015

Popis

Revízia has. prístrojov

Cena

50,00 €

Dodávateľ

Flamecontrol

Sídlo dodávateľa

Uhrova 1/D, 831 01 BA

IČO

47218657

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

102 / 2015

Dátum

2. 10. 2015

Popis

Tonery

Cena

383,99 €

Dodávateľ

Magic Print

Sídlo dodávateľa

Rovniankova 15, 851 02 BA

IČO

36617661

Vybavoval

Felgrová

Číslo objednávky

103 / 2015

Dátum

2. 10. 2015

Popis

Murárske práce

Cena

50,00 €

Dodávateľ

A. Lapos

Sídlo dodávateľa

Jastrabie Kračany 28, 930 03 Kráľovičove Kračany

IČO

44255558

Vybavoval

Trangoš

Číslo objednávky

104 / 2015

Dátum

8. 10. 2015

Popis

Nákup knííh

Cena

76,35 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

105 / 2015

Dátum

9. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

304,00 €

Dodávateľ

Ing. Lazík

Sídlo dodávateľa

H. Meličkovej 12, 841 05 BA

IČO

43379991

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

106 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

5,00 €

Dodávateľ

Vyd. Obzor

Sídlo dodávateľa

Špitálska 35, 811 08 BA

IČO

811 08 BA

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

107 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

42,50 €

Dodávateľ

ARES

Sídlo dodávateľa

Banšelova 4, 821 04 BA

IČO

31363822

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

108 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

8,00 €

Dodávateľ

Čistý deň

Sídlo dodávateľa

Hody 1228, 824 01 Galanta

IČO

36084158

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

109 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

18,00 €

Dodávateľ

L. K. Permanent

Sídlo dodávateľa

Hattalova 12, 834 14 BA

IČO

31352782

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

110 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

8,50 €

Dodávateľ

HKR na Slovensku

Sídlo dodávateľa

Francisciho 3, 811 08 BA

IČO

00896969

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

111 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

10,00 €

Dodávateľ

EPL

Sídlo dodávateľa

Bystrická 3, 841 07 BA

IČO

46724605

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

112 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

10,00 €

Dodávateľ

ZPMP v SR

Sídlo dodávateľa

Štúrova 6, 811 02 BA

IČO

00688191

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

113 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

12,00 €

Dodávateľ

CVTI SR

Sídlo dodávateľa

Lamačská cesta 8 / A, 811 04 BA

IČO

00151882

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

114 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

19,60 €

Dodávateľ

SNK

Sídlo dodávateľa

Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

IČO

361038517

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

115 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

7,20 €

Dodávateľ

Matica slovenská

Sídlo dodávateľa

P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

IČO

00179027

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

116 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

8,00 €

Dodávateľ

OZ Múzy v škole

Sídlo dodávateľa

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

IČO

35988690

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

117 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

15,00 €

Dodávateľ

Národné osvetové centrum

Sídlo dodávateľa

Nám. SNP 12, 812 34 BA

IČO

00164615

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

118 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

10,00 €

Dodávateľ

Musica Liturgica

Sídlo dodávateľa

Šafránová 5 A, 811 02 BA

IČO

35856084

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

119 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

12,00 €

Dodávateľ

Pedagogická fakulta TU

Sídlo dodávateľa

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

IČO

31825249

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

120 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

12,20 €

Dodávateľ

VÚDPP

Sídlo dodávateľa

Cyprichova 42, 831 05 BA

IČO

00681385

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

121 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

23,00 €

Dodávateľ

Redakcia Škola - Mel

Sídlo dodávateľa

Úprkova 23, 811 04 BA

IČO

11821973

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

122 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

12,00 €

Dodávateľ

SVSTVaŠ

Sídlo dodávateľa

Nábr. L. Svobodu 9, 814 69 BA

IČO

31789471

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

123 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisov

Cena

860,00 €

Dodávateľ

Slovenská pošta

Sídlo dodávateľa

Uzbecká 4, 820 14 BA

IČO

36631124

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

124 / 2015

Dátum

14. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

137,24 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

125 / 2015

Dátum

20. 10. 2015

Popis

Ubytovanie

Cena

50,00 €

Dodávateľ

Hotel Dominika

Sídlo dodávateľa

Vlastenecké nám. 3, 851 01 BA

IČO

35688518

Vybavoval

Lisá

Číslo objednávky

126 / 2015

Dátum

20. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

124,16 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

127 / 2015

Dátum

22. 10. 2015

Popis

Objednávka časopisu

Cena

99,00 €

Dodávateľ

Dr. Raabe

Sídlo dodávateľa

Heydukova 12 - 14, 811 08 BA

IČO

35908718

Vybavoval

Kostrová

Číslo objednávky

128 / 2015

Dátum

22. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

216,38 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

129 / 2015

Dátum

27. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

83,28 €

Dodávateľ

PEMIC

Sídlo dodávateľa

Padlých hrdinov 60, 821 06 BA

IČO

35896931

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

130 / 2015

Dátum

28. 10. 2015

Popis

Nákup kancelárskych potrieb

Cena

317,80 €

Dodávateľ

TSN Papier

Sídlo dodávateľa

Adyho 14, 981 01 Lučenec

IČO

32627211

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

131 / 2015

Dátum

29. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

2256,00 €

Dodávateľ

Ing. Lazík

Sídlo dodávateľa

H. Meličkovej 12, 841 05 BA

IČO

43379991

Vybavoval

Kurillová

Číslo objednávky

132 / 2015

Dátum

30. 10. 2015

Popis

Nákup kníh

Cena

136,85 €

Dodávateľ

Inform

Sídlo dodávateľa

Bratislavská 14, 010 01 Žilina

IČO

47117362

Vybavoval

Kurillová


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.